Mục đích của Mỹ khi phóng 2 vệ tinh do thám

Việc cùng lúc phóng 2 vệ tinh do thám là hoạt động nằm trong dự án vũ trụ tuyệt mật