Nhà thơ Kiên Giang: Con tàu thơ đã đến trạm cuối cùng

Nhắc đến nhà thơ Kiên Giang, nhiều người thuộc lứa trung niên ở miền Nam vẫn còn nhớ đến bài