Toan tính của Ấn Độ khi mua vũ khí Mỹ

Tháng 8/2014, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua thương vụ mua 22 chiếc trực thăng tấn công Boeing