Sửng sốt Mẹ Việt Nam Anh hùng... 26 tuổi

thấy danh sách mẹ Hồ Thị Cường (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) có năm sinh là 1988