Vụ sa thải giáo viên Bắc Ninh: Ngày 1/8 bắt đầu nhận hồ sơ xét đặc cách

Ngày 1/8/2014, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức ngành