Điều tra vụ nổ nhà giám đốc công ty than

(PL)- Vụ nổ có thể do đối tượng có liên quan đến việc khai thác than thực hiện.Khoảng 22 giờ