Tổng thống Obama: Mỹ sẵn sàng đi đầu trong cuộc chiến Ebola

(Xã hội) - Tổng thống Barack Obama quyết tâm là nước đi đầu giúp chống lại dịch bệnh Ebola ở