Những cô giáo đặc biệt nhất trên bục giảng

(Xã hội) - Những cô giáo ấy được gắn với từ "đặc biệt" là bởi, có người đã 82 tuổi