'Xin cô cho con tôi được học ở lớp nghèo nhất'

Mẹ đứng ở giữa sân trường và hỏi một cô giáo lớp một, xin cô giúp cho em bé nhà