Du học về, tôi làm một 'tiếng sét giữa trời quang'

Sau nhiều lần chứng kiến một cách bất nhẫn cái cách mà những người có trách nhiệm đang làm trong