Euro Auto bàn giao 3 xe BMW 520i cho Sofitel Plaza Hà Nội

Đây là lần thứ 2 - kể từ lần bàn giao 03 xe BMW 5 Series vào năm 2011 -