Nhân viên bảo trì lấy khoan tay khoan vào vùng kín bé trai?

(Xã hội) - Hình ảnh bé trai được cho là bị nhân viên bảo trì của một trung tâm mua