Dương Cẩm Lynh đem cả bộ sưu tập túi vào phim mới

Người đẹp đầu tư cho nhân vật Thanh Trà trong phim truyền hình "Ảo vọng" về phục trang, cũng như