Gái gọi facebook bị đòn vì vịt bầu đội lốt thiên nga

Để nâng "giá", các "tú ông", "tú bà" cũng như những “cô đào” trên chốn "lầu xanh" Facebook thường dùng