Nhà thầu Trung Quốc ngừng thi công: Truy trách nhiệm đến cùng!

Trao đổi với Đất Việt, bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội lo ngại, hiện tượng