Đại gia tuần: Người bị miễn nhiệm,kẻ mua du thuyền 100 tỷ

Du thuyền Azimut 70 thuộc sở hữu của gia đình chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Đây là một