Rộ phong trào mang thai bí ẩn... showbiz

Tuy nhiên, họ luôn lấp lửng, không khẳng định cũng không phủ nhận. Có người chờ sinh con rồi vẫn