Tình trạng đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già ngày càng nóng

(Xã hội) - Trên địa bàn Quảng Nam, có một số đối tượng lợi dụng tình trạng người già neo